Halvtama anden Alexander

Djur kring vår stuga.


Åter Index,


Änderna Kalle och Alexsander matas av Ingrid.
Nedan Bia studerar en aborre Intressant byte men hur fånga? Tassfångsten lyckades tillslut.


Huskatten Tigris vilar på hällan.        


Groda eller padda men den ville ha vatten.

Csilla spanar efter näbbmöss .Hennes specialitet.