Tidningen Silverkatten
 nr 4-06 innehöll  
      Rasspecial

om den Sibiriska 
        katten

med 21 sidor text och färgbilder.
Större delen av texten skriven av Katrin Lundgren (Delvis från hennes bok) samt intervju med mig (Ingrid Näsholm). Flera foton av vackra sibbar.

Ovan.
Framsidan visar mitt foto av
Nikopejas Csilla
och baksidan Gorabellas Biata Bellochka samt två av Katrins kattungar.
Tyvärr går tidningen inte att köpa i lösnummer utan går bara till prenumererande medlemmar.
    

Åter index.

Till vänster
Inledningen på artikeln samt bilder av Katrins katter.
Till höger Mari Bocks roliga foto av Isrosen´s Morgana.