Tidningen Kattliv
   
nr 1 2004
    Har 6 foton under ,
   "ur kattalbumet" sid 22
     och 23med mina katter.

     En av fotona ses här
     till höger

     
     28/1 04

  Båda katterna tycker om
  att vara ute i snön men 
  nu har Csilla börjat löpa
  så nu är det koppel som
  gäller.
          

        Åter till första sidan.