I "Våra Katter" (nr3) Var en artikel om likheten mellan raskatt och huskatt. Där berättades om mina katter och visades bilder tagna av mig. Min höga uppfattning av Sibiriska kattrasen och om dess ursprung. Även om min aktivitet i esperanto-talandes internationella kattklubb Rondo Katao. Om MEKs  propaganda utställning och värdet av alla katter.
  Till Första Sidan!  Man hade bett om en bild där likheterna skulle synas. Dagen efter beställningen fick jag denna bild. Även en huskatt kan vara underbar men om man vill veta kattens bakgrund och utseende och egenskaper hos avkomman är en raskatt att föredra.