Snölek är roligt tycker Csilla och Tigris.Tigris är en 2 årig huskatt med samma färger som Csilla.
De båda katterna har hittills alltid varit vänner
även om de jagar varandra och brottas flitigt.
Mera om Tigris senare.
Åter till första sidan.