Tungt att bära 3 katter även om en är i ryggsäcken (Bia)

2006
Juni månad i

Ottsjön.

Csilla, Bia och Tigris lever fria livet.

 

Åter index

Ovan Tigris i sitt gömme´. Nedan Bia gosar med Csilla.   Ovan Tigris i gömmet under takåsen.Neda Csilla vis sjön.  Ovan Bia som bersklättrare. Nedan tigris på bryggan.