Kattungarna är nu 4 veckor och härliga i sina upptåg. Csilla är en tålmodig mamma men blir bekymrade när dom vill busa istället för att komma på hennes uppmaning och tvättas och matas.  Alla ungarna är nu bokade av trevliga nya ägare.En i Sundsvall en i Uppsala, en i Gävle och en i Jönköping. Alla är trevliga katter och lovande med rastypiskt utseende enligt raskännare.

Se Hela gruppen.  samt 8 veckor.
Lynx den tuffe. Tingad Fler bilder. Åter första sidan Jupiter den nyfikne. Tingad! Fler bilder.

Lyra den söta. Tingad  Fler bilder.
Många kanske 50- 100 bilder om dagen har tagits på digitalkameran så det finns många bilder att ta av om ni klickar under den katt ni vill se mer av så kommer några bilder till och mer kommer framöver. Hälsningar matte Ingrid Näsholm.
Orion den lugna. Tingad. Fler bilder.